Hopp til hovedinnhold

QA/HSE

Hermes visjon
Er å levere produkter og tjenester i verdensklasse til våre kunder.

Hermes Verdier
Kundefokus

 • Effektiv implementering og produksjon er vår kjennetegn.
 • Vi er en pålitelig leverandør for våre kunder, vi kan og gjør det riktig.
 • Våre kunder kan alltid nå oss: Vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året!
 • Vi er en løsningsorientert partner for å oppnå optimale resultater.
 • Evnen til å være fleksible gjør at vi kan imøtekomme våre kunders behov.

HMS – fordi vi bryr oss

 • Vi jobber mot å oppnå vårt nullskade-mål for mennesker, eiendom og miljø.
 • Tanken om egen og andres sikkerhet er sentral i alle arbeidsprosesser.
 • Vi søker aktivt å identifisere og redusere helsefare og gjøre arbeidsplassen tryggere.
 • Vi reduserer sløsing ved å bruke ressurser effektivt og gjenvinne avfall.
 • Så langt det er mulig praktiseres gjenbruk og resirkulering, kombinert med god vedlikehold.

Mennesker og team

 • Nærhet og tett samarbeid mellom alle nivåer gjør det mulig for oss å oppnå best mulig resultater. Vi oppfordrer til tett og åpen kommunikasjon.
 • Gjennom overføring av erfaring styrker vi vår kompetanse internt: Vi tror at deling av kompetanse øker ekspertisen, læringsevnen og mestringsferdighetene til våre ansatte.
 • Læring og opplæring er kontinuerlig for å sikre en god sammensetning av kompetanse i våre virksomheter.
 • Alle ansatte får muligheten til å påvirke sin egen arbeidssituasjon; dette legger til rette for engasjerte ansatte som stadig utvikler seg og forbedrer seg.
Levere kvalitetsprodukter og tjenester
 • Vi streber etter å utføre oppgaver riktig første gang, hver gang, ved å identifisere risikoer og implementere nødvendige mottiltak.
 • Våre kompetente og dedikerte ansatte sikrer at arbeidet utføres til høyeste standard.
 • Vi bruker alltid de mest effektive metodene og utstyret sammen med de spesifiserte materialene.
 • Vi tror på overføring av erfaring – å lære av hverandre og våre egne feil og «nestenulykker» – dette er en viktig del av vår interne forbedringsprosess som sikrer høyeste kvalitet på det endelige produktet.
 • Vi er aldri fornøyde og strever etter å forbedre oss på alle områder.

Hermes målsetninger

 • Hendelser som involverer skade på personer: 0
 • Hendelser med varig miljøskade: 0
 • Produksjonskvalitet: 100% riktig kvalitet på produktet til kunden.
 • Leveringspålitelighet: 100% produkt eller tjeneste levert til avtalt tid.

Sertifikater